ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน
ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
กรมอุทกศาสตร์
สั่งซื้อแผนที่และบรรณสาร
สถานทีจำหน่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
อัตราค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งแผ่นที่
สั่งซื้อแผนที่และบรรณสาร
แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ ออกใหม่
รายการแผนที่ งดจำหน่าย
สั่งซื้อแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มสั่งซื้อแผนที่ ENC
ข้อตกลงในการสั่งซื้อแผนที่ ENC
ดาวน์โหลด ENC Update File
ประกาศชาวเรือ
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ
ระดับน้ำทำนายทั่วโลก
ระบบแสดงตนอัตโนมัติทั่วโลก
ผู้รักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย
ฐานข้อมูลตำแหน่งปะการังเทียม
พยากรณ์อากาศสำหรับชาวเรือ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 303
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 747,369
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 รหัสใบส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ ชื่อ-นามสกุล ประเภทพัสดุ วันที่ส่งพัสดุ สถานะ
 EP 1039 9992 5 TH ORD-02/16-003 จุไรรัตน์ กังสนันท์ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 12 กุมภาพันธ์ 2559 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 1039 2014 7 TH ORD-01/16-011 สังวาลย์ แซ่คำ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 5 กุมภาพันธ์ 2559 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 1039 2015 5 TH ORD-01/16-014 บริษัท วัฒนาธร จำกัด พัสดุด่วนพิเศษ EMS 5 กุมภาพันธ์ 2559 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 1039 2017 8 TH ORD-02/16-002 สุวิทย์ เสงี่ยมกุล พัสดุด่วนพิเศษ EMS 5 กุมภาพันธ์ 2559 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 5175 1938 5 TH ORD-01/16-010 ปาณิสรา หลักหาญ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 22 มกราคม 2559 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...คับ
 EP 5175 1940 8 TH ORD-01/16-009 ศูนย์วิจัยและการจัดการน้ำวารี พัสดุด่วนพิเศษ EMS 22 มกราคม 2559 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 5181 4862 9 TH ORD-12/15-019 บจก. ซีแคนู ไทยแลนด์ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 8 มกราคม 2559 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 5181 4867 7 TH ORD-01/16-001 นายคณิต เวทมาหะ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 8 มกราคม 2559 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 5181 4859 2 TH ORD-01/16-002 ไกรฤกษ์ เตียนโพธิ์ทอง พัสดุด่วนพิเศษ EMS 8 มกราคม 2559 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 1038 4796 6 TH ORD-12/15-015 ภูษิตา หอมระรื่น พัสดุด่วนพิเศษ EMS 18 ธันวาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 1043 4809 9 TH ORD-12/15-004 นายภาณุพงษ์ เพชรแก้ว พัสดุด่วนพิเศษ EMS 11 ธันวาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 1043 4811 1 TH ORD-12/15-006 ปรีดามน คำวชิรพิทักษ์ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 11 ธันวาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 3431 3317 0 TH ORD-12/15-004 นายภาณุพงษ์ เพชรแก้ว พัสดุด่วนพิเศษ EMS 4 ธันวาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 3431 3316 6 TH ORD-11/15-009 วรรณนภา ประยูรทอง (0814008550) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 4 ธันวาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 3431 3318 3 TH ORD-11/15-006 ธนพล พักตร์วิไล (0840050775) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 4 ธันวาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 3431 3309 5 TH ORD-11/15-011 Mermaids Dive Center Co.,Ltd (038-303-333, 081-293-4546) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 4 ธันวาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 3431 3319 7 TH ORD-11/15-012 ยุภาภรณ์ฺ พุ่มเต้ (076-239-055) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 4 ธันวาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 3431 3313 5 TH ORD-12/15-002 หฤษฎ์ จุลสุคนธ์ (0892220471) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 4 ธันวาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...คับ
 EP 1041 3673 5 TH ORD-11/15-010 สราวุธ ฟูคณะ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 27 พฤศจิกายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...คับ
 EP 1042 2749 8 TH ORD-11/15-007 นายชลทิศ กิตติคุณ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 20 พฤศจิกายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 1042 2746 7 TH ORD-11/15-005 คุณคมสัน มธุรชาติวนิช พัสดุด่วนพิเศษ EMS 20 พฤศจิกายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 1042 2744 0 TH ORD-11/15-004 นายอนุชิต ดาราไกร พัสดุด่วนพิเศษ EMS 20 พฤศจิกายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 1040 4453 0 TH ORD-11/15-002 นัดดา ตรีศรีสุภา พัสดุด่วนพิเศษ EMS 13 พฤศจิกายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EP 1040 4455 7 TH ORD-11/15-003 มหพล ตั้งประภาพร พัสดุด่วนพิเศษ EMS 13 พฤศจิกายน 2558 จัดส้งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EN 6157 4268 5 TH ORD-11/15-001 สุพิชฌาย์ วิมลรัตน์ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 6 พฤศจิกายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EN 5615 7457 6 TH ORD-09/15-004 Kanphirom Mongkholthong พัสดุด่วนพิเศษ EMS 18 กันยายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 ED 8798 9532 2 TH ORD-09/15-003 อุไร เตชกุลพงศ์กร พัสดุด่วนพิเศษ EMS 9 กันยายน 2558 จัดส่งให้...เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 ED 8798 9533 3 TH ORD-09/15-002 นายณัฐภัทร ศิวะพรชัย พัสดุด่วนพิเศษ EMS 9 กันยายน 2558 จัดส่งให้...เรียบร้อยเเล้ว...ครับ
 EN 4657 5614 3 TH ORD-06/15-005 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส พัสดุด่วนพิเศษ EMS 26 มิถุนายน 2558 จัดส่งให้...เรียบร้อยแล้ว ครับ
 EN 4656 0823 8 TH ORD-06/15-004 ศศิยา ศิริพงศ์วัฒนา พัสดุด่วนพิเศษ EMS 12 มิถุนายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อย...แล้วครับ
 EN 4173 5547 1 TH ORD-05/15-007 ์นัดดา ตรีศรีสุภา พัสดุด่วนพิเศษ EMS 22 พฤษภาคม 2558 จัดส่งให้...เรียบร้อยแล้วครับ
 EN 1315 0155 7 TH ORD-05/15-006 Shoji Mizuki พัสดุด่วนพิเศษ EMS 14 พฤษภาคม 2558 Delivered successfully
 EN 1315 0152 6 TH ORD-05/15-005 บริษัท เค.พี.ซี.เอนเตอร์ไพร้ส์ จำกัด พัสดุด่วนพิเศษ EMS 14 พฤษภาคม 2558 จัดส่งให้...เรียบร้อยแล้วครับ
 EN 1315 0153 0 TH ORD-05/15-003 นิรมล ลภะวงศ์ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 14 พฤษภาคม 2558 จัดส่งให้...เรียบร้อยแล้วครับ
 EN 1315 2353 5 TH ORD-05/15-002 ชิงชัย อำนวยเวช พัสดุด่วนพิเศษ EMS 8 พฤษภาคม 2558 จัดส่งให้...เรียบร้อยแล้วครับ
 EN 1315 2352 1 TH ORD-05/15-001 ดร.กาญจนา นาคะภากร พัสดุด่วนพิเศษ EMS 8 พฤษภาคม 2558 จัดส่งให้...เรียบร้อยแล้วครับ
 EN 1832 8269 8 TH ORD-04/15-005 พัชรวรรณ วิไลยวงศ์ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 6 พฤษภาคม 2558 จัดส่งให้...เรียบร้อยแล้วครับ
 EN 1829 4072 4 TH ORD-04/15-004 กัญญนัน พูลหิรัญ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 24 เมษายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อย...เเล้วครับ
 EN 1829 4028 8 TH ORD-4/15-003 สุรเดช วันมีชัย พัสดุด่วนพิเศษ EMS 24 เมษายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EN 1822 5291 6 TH ORD-04/15-002 ปราณี สว่างการ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 10 เมษายน 2558 จัดส่งเรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EN 1827 0178 TH ORD-03/15-008 อนุภาส เฟื่องฟู พัสดุด่วนพิเศษ EMS 3 เมษายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วครับ
 EN 1827 0179 5 TH ORD-03/15-007 นาย ชาตรี เสกรมย์ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 3 เมษายน 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EN 1830 2290 5 TH ORD- 03/15-005 ธันวา เราเจริญ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 27 มีนาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EN 1830 2291 4 TH ORD- 03/15-006 เรวัตร ไกรลาศศิริ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 27 มีนาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EN 1830 2289 1 TH ORD- 03/15-004 ศุภโชติ วังจินดา พัสดุด่วนพิเศษ EMS 27 มีนาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EN 1311 8322 7 TH ORD- 03/15-003 ไกรฤกษ์ เตียนโพธิ์ทอง (บริษัท ปัญจพลโอเวอร์ซีส์ จำกัด) พัสดุด่วนพิเศษ EMS 20 มีนาคม 2558 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EN 1309 5245 3 TH ORD-03/15-001 รัฐวิทย์ ธนปัญญาพงศ์ พัสดุด่วนพิเศษ EMS 13 มีนาคม 2558 จัดส่งเรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EL 9601 0899 3 TH ORD- 12/14-001 นาย สันทวิชช์ ม่วงนิล พัสดุด่วนพิเศษ EMS 26 กุมภาพันธ์ 2558 จัดส่งเรียบร้อยแล้ว...ครับ
 EL 9601 0902 7 TH ORD-02/15-008 Richard Allenby พัสดุด่วนพิเศษ EMS 26 กุมภาพันธ์ 2558 Delivered successfully
 EL 9598 2657 2 TH ORD-02/15-007 ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง พัสดุด่วนพิเศษ EMS 13 กุมภาพันธ์ 2558 จัดส่งเรียบร้อยแล้ว...ครับ
  1 2
Copyright by navigationsupport.com
Engine by MAKEWEBEASY